İskonto Nedir?

İskonto, ürün veya hizmetlerin liste fiyatının altında satılması işlemidir ve genellikle satışları teşvik etmek amacıyla kullanılır. Iskontolar, tüketicilere çeşitli şekillerde ...

VUK 507 Nedir? Nasıl Başvuru Yapılır?

Vergi Usul Kanunu'nun 507 sıra numaralı tebliği, elektronik belgelerin muhafaza ve ibraz edilmesini düzenlemek amacıyla 1 Eylül 2019'da yürürlüğe girmiştir. ...

Vergi Numarası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Vergi numarası vergi ödenirken kullanılan numaraya verilen isimdir. Gerçek ve tüzel kişiler kamu kurumlarında vergi ödemesi yaparken vergi numarasını kullanır. ...